Header image header image 2  
magazine van à côté de CarréAdam

een opera in 3 aktes

Prelude

Een kobold, de geest van de junkie Jurgen, vreest en verlangt naar zijn aanstaande dood.

Akte 1: “Champagne”,  “verlangen”

Aad, een provinciaal, verlangt hevig naar een woning aan de Amstel. Terwijl hij maandenlang wacht en biedt, rekent hij zich suf of hij alles kan bekostigen.
Amsterdammer Jurgen, een heroïneverslaafde, dakloze gigolo van zekere leeftijd is bang dat zijn geldschieter Tony zijn huis zal verkopen en zal emigreren naar België, zijn vaderland.
Tony, zelfverklaard consul in ruste en beschermheer van Jurgen, twijfelt: zal hij Amsterdam verlaten of blijven. Jurgen tracht hem zonder succes te overreden te blijven.
Bijlmermeerbewoonster Sadhu droomt van verhuizen.
De (ver)koop van Amstel 113-III wordt beklonken bij notaris Bilgen in Oud-Zuid.

Akte 2: “Dossier 113-III”, “volharden”

De hoofdambtenaar van stadsdeel Centrum, afdeling bouwvergunningen, en zijn ondergeschikte zijn vol van hun positie.
Aad probeert keer op keer een vergunning te verkrijgen voor zijn bouwplannen, die onveranderlijk worden afgewezen..
Aannemer Anudas wacht op de achtergrond of de klus ooit kan beginnen.

Akte 3: “TriestAad en dieSolder”, “versagen”

Zonder de steun van zijn geëmigreerde beschermheer Tony is Jurgen de junkiedood gestorven. Zijn geest zwerft als kobold klagend rond in gene zijde. Hij zoekt de rust van de vergetelheid.
Na een periode van vijf jaar verbouwen heeft Aad alle energie verloren. Al zijn krachten, creativiteit en financiële middelen zijn weggevloeid.
Overtuigd van zijn aanstaande dood, die door de klagende kobold  reeds werd aangekondigd, wacht hij in zijn kist op het onherroepelijke einde.
In het schemergebied tussen deze wereld en de volgende komt de Klusgeest hem halen voor zijn laatste beproeving...