lint

Trailer

Proloog

De gevluchte Koerd Lali heet het publiek welkom en geeft zijn visie op het verhaal dat gaat volgen. Zijn alter ego in de opera (vanaf nu Lali genoemd) bezingt zijn heimwee naar Iran.

Akte 1

1981: een grote, Koerdische tent op een dorpsplein in noordwest Iran. Het publiek neemt plaats achter tafels waarop later het diner zal worden geserveerd. Als opening van het dorpsfeest draagt de dichter Omar Khayyam in het Farsi voor uit eigen werk. Dan verschijnt de heraut van de dood met 3 engelen ten tonele en roept op tot bezinning op de eigen sterfelijkheid. Het feest begint met de traditionele maaltijd en vrolijke dansmuziek. Na enige tijd hoort men oorlogsgeluiden vanuit de verte. Omar Khayyam declameert: Even later komen de mullah en zijn helpers de tent binnenvallen om de islamitische revolutie ook aan dit gezelschap op te leggen. Alle alcohol wordt in beslag genomen en de islamitische zeden worden afgedwongen. Na een woedepreek verlaten zij de tent en de muzikanten proberen tevergeefs het feest weer op te pakken. Uiteindelijk neemt zijn moeder verdrietig afscheid van Lali.

Akte 2

Scène 1:
In de verhoorruimte van een kazerne ergens in Iran wacht een officier routineus op de volgende verdachte. De ondervrager probeert Lali de namen van de cast van zijn opera te ontlokken, maar Lali blijft zwijgen. Pas tijdens marteling breekt hij en slaat hij door.

Scène 2:
Bij een grensbrug tusen Iran en Turkije houdt een soldaat verveeld de wacht. Lali wacht in de bergen ernaast angstig af tot de aflossing komt. Gedurende het lange wachten heeft Lali een visioen van een meisje van het dorpsfeest, dat hem mist.

Na de aflossing kan Lali de nieuwe soldaat omkopen om hem te laten passeren. Zijn lange vluchtreis naar Nederland begint.

Akte 3

In een filiaal van een bekende schoenenwinkel in Amsterdam staan twee verkopers zich te vervelen. Lali komt in zijn afgedragen plunje binnen en bekijkt de collectie, argwanend gadegeslagen door de verkopers, die hun afkeer van vreemdelingen duidelijk laten merken. Lali pareert hun blikken met vergelijkbare minachting. Een vrouw komt binnen en bekijkt de collectie. Terwijl zij geholpen wordt door de verkopers verlaat Lali triomfantelijk de winkel met nieuwe schoenen, enkel betaald door achterlating van zijn oude, versleten paar.

Voorstelling in het Amsterdams Lyceum

Muziek

Naast eigen composities wordt er gebruik gemaakt van volksmuziek van Oosteuropa tot aan Iran, Italiaanse barokmuziek, Purcell, Puccini, Gurdjieff, Weill, Brel en Sinatra.

Cast

* Regie en libretto: Aad
* Muzikale leiding: Sadhu
* Decor en films: Lali
* Mullah, ondervrager, verkoper: Driek
* Omar Khayyam: Lali
* Lali: Aad
* Moeder, dorpsmeisje, verkoopster: Sadhu
* Doodsaankondiger: Eelco
* Hulpje mullah, soldaat 1: Anudas
* Heraut mullah, soldaat 2: Stijn
* Soldaat 3: Walter
* Engelen: Milena, Corinne, Albert

Musici

* Mirjam: piano
* Imre: cello
* Walter: basgitaar, Spaanse luit
* Eric: gitaar
* Frans: basklarinet, trom
* Eelco: altsax
* Sadhu: vibrandoneon
* Albert: fluit
* Diederik: trompet

Operaboek

Generale Repetitie in het Amsterdams Lyceum